Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2014-01-09 11:37:22 publikacja: Zaproszenie do składania ofert na: sukcesywną dostawę artykułów biurowych i tonerów do kserokopiarek.
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
  Dodanie publikacji

  2013-12-31 15:27:17 publikacja: WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ 10.000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH W ROKU 201
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Dodanie publikacji

  2013-12-19 17:07:55 publikacja: Rozstrzygnięcie dot. zakupu, dostawy i rozruchu zestawu hydroforowego
  kategoria: Rozstrzygnięcia
  Modyfikacja stopki publikacji

  2013-12-19 11:24:06 publikacja: Rozstrzygnięcie dot. zakupu, dostawy i rozruchu zestawu hydroforowego
  kategoria: Rozstrzygnięcia
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:40:54 publikacja: Zakup, dostawa i rozruch zestawu hydroforowego Wilo dla ujęcia wody przy ul. Autostrada Poznańska 1 w Ustowie
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:39:02 publikacja: Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków w Przecławiu
  kategoria: Rozstrzygnięcia
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:38:03 publikacja: Dotyczy: ogłoszenia nr 462476 z dnia 13.11.2013r. – Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych o
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie załącznika

  2013-12-13 17:37:38 publikacja: Dotyczy: ogłoszenia nr 462476 z dnia 13.11.2013r. – Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych o
  kategoria: Przetargi 2013
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-12-13 17:37:10 publikacja: Dotyczy: ogłoszenia nr 462476 z dnia 13.11.2013r. – Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych o
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:36:18 publikacja: Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu.
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:33:19 publikacja: Dotyczy: Dostawy energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie, według zestawienia tabe
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:32:23 publikacja: Wykonanie wraz z mocowaniem do podłoża tablic z nazwami ulic dla dróg znajdujących się na terenie Gminy Kołbaskowo, powiat policki, województwo
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:31:41 publikacja: Dotyczy: Odbiór odpadów wielkogabarytowych z miejscowości Gminy Kołbaskowo, powiat policki, woj. zachodniopomorskie . Numer ogłoszenia 42729-201
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:31:02 publikacja: Odbiór odpadów wielkogabarytowych z miejscowości Gminy Kołbaskowo, powiat policki, woj. zachodniopomorskie
  kategoria: Rozstrzygnięcia
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:29:21 publikacja: Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów wielkogabarytowych z miejscowości gminy Kołbaskowo, powiat Police, woj. zachodniopomorskie
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:28:37 publikacja: Odbiór odpadów wielkogabarytowych z miejscowości gminy Kołbaskowo, powiat Police, woj. zachodniopomorskie.
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:27:54 publikacja: Dotyczy: Opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników na odpady komunalne znajdujących się w dyspozycji Zamawiająceg
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:27:07 publikacja: Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie według zestawienia tabelarycznego
  kategoria: Rozstrzygnięcia
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:25:59 publikacja: Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników na odpady komunalne znajdujących się w dyspozycji Zamawiającego
  kategoria: Rozstrzygnięcia
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:25:11 publikacja: Dotyczy: ogłoszenia nr 507692-2012 z dnia 13.12.2012r. – Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |  19   |   20   |   21   |   22   |   23   |   24
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra