Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2013-12-13 17:24:37 publikacja: Wykonywanie usługi koparko-ładowarką, polegającej na wykonaniu prac ziemnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki
  kategoria: Rozstrzygnięcia
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:23:17 publikacja: Sukcesywny zakup materiałów biurowych wraz z tonerami do kserokopiarek dla Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie, w roku 2013
  kategoria: Rozstrzygnięcia
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:22:12 publikacja: Serwis i naprawa urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie
  kategoria: Rozstrzygnięcia
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:21:26 publikacja: Wywóz nieczystości ciekłych – odcieków, z terenu nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Smolęcin
  kategoria: Rozstrzygnięcia
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:19:22 publikacja: Dotyczy: ogłoszenia nr 507692-2012 z dnia 13.12.2012r. – Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:18:49 publikacja: Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołba
  kategoria: Przetargi 2013
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-12-13 17:18:32 publikacja: Wykonywanie usługi koparko-ładowarką, polegającej na wykonaniu prac ziemnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:17:26 publikacja: Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołba
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:16:37 publikacja: Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników na odpady komunalne znajdujących s
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:15:38 publikacja: Sukcesywny zakup materiałów biurowych wraz z tonerami do kserokopiarek dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie w roku 2013.
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:14:20 publikacja: Dotyczy: ogłoszenia nr14332 z dnia 10.01.2013r.– Ogłoszenie o zamówieniu na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojem
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:12:32 publikacja: Dotyczy: ogłoszenia nr 507692-2012 z dnia 13.12.2012r. – Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektac
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:11:21 publikacja: Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników na odpady komunalne znajdujących się w dyspozycji Zamawiającego.
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:09:48 publikacja: Serwis i naprawę urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:05:57 publikacja: Wywóz nieczystości ciekłych – odcieków z terenu nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Smolęcin
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:04:16 publikacja: W następstwie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: Zakup wraz z dostawą 15.000 litrów oleju opałowego do celów grzewc
  kategoria: Rozstrzygnięcia
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:02:55 publikacja: Zakup wraz z dostawą 15.000 litrów oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2013 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 17:01:30 publikacja: Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie według zestawienia tabelarycznego
  kategoria: Przetargi 2013
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-12-13 17:00:49 publikacja: Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie według zestawienia tabelarycznego
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-13 16:59:26 publikacja: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: 491414 – 2012
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |  20   |   21   |   22   |   23   |   24
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra