Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2013
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • Rejestr zmian w BIP

  Rejestr zmian na stronie BIP
  2013-12-13 14:31:02 publikacja: Wykonanie prac ziemnych koparko-ładowarką na wypadek awarii systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej eksploatowanego przez Zakład Wodociąg
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Dodanie załącznika

  2013-12-12 19:29:51 publikacja: Dostawę i wdrożenie Radiowego Systemu Zdalnego odczytu wodomierzy dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie wraz z dostawą
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-12 19:29:07 publikacja: Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie Radiowego Systemu Zdalnego odczytu wodomierzy dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko
  kategoria: Rozstrzygnięcia
  Dodanie publikacji

  2013-12-12 19:28:25 publikacja: Dostawa i wdrożenie Radiowego Systemu Zdalnego odczytu wodomierzy dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie wraz z dostawą
  kategoria: Przetargi 2013
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-12-12 19:27:35 publikacja: Dostawa i wdrożenie Radiowego Systemu Zdalnego odczytu wodomierzy dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie wraz z dostawą
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-12 19:26:25 publikacja: ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA W następstwie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Odbiór i transport osadów śc
  kategoria: Rozstrzygnięcia
  Dodanie publikacji

  2013-12-12 19:25:09 publikacja: ROZSTRZYGNIĘCIE W następstwie przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego na: Opracowanie analizy wyjściowej systemu gospodarki o
  kategoria: Rozstrzygnięcia
  Dodanie publikacji

  2013-12-12 19:22:46 publikacja: WYJAŚNIENIE Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr PGK. DA.361.26.12 pn. „Odbiór i transport osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanaliza
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-12 19:21:03 publikacja: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr PGK. DA.361.26.12 pn. „Odbiór i transport osadów ściekowych Zakładu Wo
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-12 19:19:55 publikacja: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg otwarty powtórzony na : Odbiór i transport osadów ściekowych Zakładu W
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-12 19:18:52 publikacja: Odbiór i transport osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie – Rosówek 16, Oc
  kategoria: Przetargi 2013
  Dodanie publikacji

  2013-12-12 19:18:08 publikacja: Opracowanie analizy wyjściowej systemu gospodarki odpadami dla gmin Kołbaskowo, Dobra, Nowe Warpno i dostosowanie jej do przepisów wynikających
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-12-12 19:17:48 publikacja: Opracowanie analizy wyjściowej systemu gospodarki odpadami dla gmin Kołbaskowo, Dobra, Nowe Warpno i dostosowanie jej do przepisów wynikających
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Dodanie publikacji

  2013-12-12 19:16:50 publikacja: Likwidację studni wierconych zlokalizowanych na dz. Nr 53 w miejscowości Siadło Górne, gmina Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie.
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Dodanie publikacji

  2013-12-12 19:15:58 publikacja: Zakup paliw płynnych w sieci stacji paliw na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.
  kategoria: Rozstrzygnięcia
  Dodanie publikacji

  2013-12-12 19:15:58 publikacja: Zakup paliw płynnych w sieci stacji paliw na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Dodanie publikacji

  2013-12-12 19:14:30 publikacja: Wykonanie prac ziemnych koparko-ładowarką na wypadek awarii systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej eksploatowanego przez Zakład Wodociąg
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-12-12 19:13:55 publikacja: Wykonanie prac remontowych studni głębinowej będącej w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Modyfikacja treści publikacji

  2013-12-12 19:13:17 publikacja: Wykonanie prac remontowych studni głębinowej będącej w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
  kategoria: Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
  Dodanie publikacji

  2013-12-12 19:11:38 publikacja: Wykonanie prac remontowych studni głębinowej będącej w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
  kategoria: Rozstrzygnięcia
  Dodanie publikacji

  1   |   2   |   3   |   4   |   5   |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |   11   |   12   |   13   |   14   |   15   |   16   |   17   |   18   |   19   |   20   |   21   |  22   |   23   |   24
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra