Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan postępowań o udzelenie zamówień
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2021
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2021)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZWIK   \  STRUKTURA ORGANIZACYJNA

    Struktura organizacyjna

  STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZWiK w KOŁBASKOWIE

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie jest jednostką organizacyjną Gminy Kołbaskowo, funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zarządza nim jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje je na zewnątrz w ramach i w zakresie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Kołbaskowo. Dyrektor kieruje zakładem przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych, Głównego Księgowego, oraz kierowników poszczególnych działów.

  Dyrekcja:

  Dyrektor – Izabela Wesołowska-Kośmider
  Zastępca Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych – Grzegorz Niciejewski

  Główna Księgowa:

  Arleta Sikora – tel. 91 312 49 26

   

  Dyrektor przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w godzinach:

  poniedziałek – czwartek 7.30 – 15.30

  piątek – 8.00 – 10.30, po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu  Kierownicy:

  Działu Eksploatacji – Dariusz Szoplik – tel. 91 311 61 76
  Działu Administracji – Dorota Trzebińska – tel. 91 312 49 31

    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-02-17
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra