Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan postępowań o udzelenie zamówień
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2021
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2021)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2020

    Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni ścieków w Przecławiu

  Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni ścieków w Przecławiu


  Lista załączników
  1. ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 -.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3-oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia.docx
  7. Załącznik nr 5 - projekt umowy.docx
  8. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  9. Załącznik nr 7 - grupa kapitałowa.doc
  10. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  11. inormacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-11-19
    opracował Administrator BIP dnia 2020-11-19
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni ścieków w Przecławiu

  Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni ścieków w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  2. SIWZ.docx
  3. Załącznik nr 1 -.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3-oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (3).docx
  7. Załącznik nr 5 - projekt umowy.docx
  8. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  9. Załącznik nr 7 - grupa kapitałowa.doc
  10. Załącznik nr 8 - wykaz prac podobnych.doc
  11. Uniwaznienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-10-20
    opracował Administrator BIP dnia 2020-10-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o zamówieniu - na kompleksową dostawę energii elektrycznej

  Ogłoszenie o zamówieniu - na kompleksową dostawę energii elektrycznej


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3-oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4_.odt
  7. Załącznik nr 5_istotne postanowienia umowy.odt
  8. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  9. Załącznik nr 7 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  10. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  11. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-03-26
    opracował Administrator BIP dnia 2020-03-26
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan zamówień publicznych na 2020 rok.

  Plan zamówień publicznych na 2020 rok.


  Lista załączników
  1. Plan.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-02-28
    opracował Administrator BIP dnia 2020-02-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra