Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan postępowań o udzelenie zamówień
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2021
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2021)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \   ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO (2019)

    ZWiK zaprasza do składania ofert na „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie"

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro, zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 1986 ze zmianami) Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert cenowych na:

  „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie"

  Numer sprawy: DA.310.74.2019


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. Formularz oferty.docx
  3. Projekt umowy.doc
  4. zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-07-24
    opracował Administrator BIP dnia 2019-07-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do składania ofert cenowych na „Zakup i dostawę soli kamiennej spożywczej oraz soli warzonej tabletkowej dla

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaprasza do składania ofert cenowych na „Zakup i dostawę soli kamiennej spożywczej oraz soli warzonej tabletkowej dla potrzeb Stacji uzdatniania wody eksploatowanych przez ZWiK Kołbaskowo”.


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe.pdf
  2. Formularz oferty.docx
  3. Projekt umowy.odt
  4. Odpowiedzi na zapytania.pdf
  5. Przedłużenie terminu składania ofert.pdf
  6. Zmiany w treści Zapytania ofertowego.pdf
  7. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-01-18
    opracował Administrator BIP dnia 2019-01-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra