Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan postępowań o udzelenie zamówień
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2013
 •       -- Rozstrzygnięcia
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2021
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2021)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2013

    Dotyczy: ogłoszenia nr 462476 z dnia 13.11.2013r. – Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych o

  Dotyczy: ogłoszenia nr 462476 z dnia 13.11.2013r. – Ogłoszenie o  przetargu nieograniczonym na Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu.

  Dotyczy  treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia. Nr sprawy: PGK.DA.361.1.2013 z dnia 13 listopada 2013r.

  WYJAŚNIENIE

  Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu.

  Do wszystkich wykonawców: Dotyczy zapytań odnoszących się do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy PGK.DA.361.1.2013


  Lista załączników
  1. ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia.pdf
  2. Wyjaśnienie-zamawiającego1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu.

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg nieograniczony na : Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w  Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu.

  WYJAŚNIENIE
  Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu.

  Do wszystkich wykonawców:
  Dotyczy zapytań odnoszących się do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy PGK.DA.361.1.2013

  WYJAŚNIENIE
  Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu.

  Do wszystkich wykonawców:

  Dotyczy zapytań odnoszących się do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy PGK.DA.361.1.2013


  Lista załączników
  1. Materiały-przetargowe.pdf
  2. Wyjaśnienie-osady-ściekowe.pdf
  3. Wyjaśnienie-Zamawiającego.pdf
  4. osady-sciekowe_sprawozdanie-z-badan1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: Dostawy energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie, według zestawienia tabe

  Dotyczy: Dostawy energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie, według zestawienia tabelarycznego.
  Numer ogłoszenia 146860 – 2013 z dnia 15.04.2013r.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: Odbiór odpadów wielkogabarytowych z miejscowości Gminy Kołbaskowo, powiat policki, woj. zachodniopomorskie . Numer ogłoszenia 42729-201

  Dotyczy: Odbiór odpadów wielkogabarytowych z miejscowości Gminy Kołbaskowo, powiat policki, woj. zachodniopomorskie.  Numer ogłoszenia 42729-2013 z dnia 21.03.2013r.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów wielkogabarytowych z miejscowości gminy Kołbaskowo, powiat Police, woj. zachodniopomorskie

  Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów wielkogabarytowych z miejscowości gminy Kołbaskowo, powiat Police, woj. zachodniopomorskie

  Do wszystkich wykonawców: Dotyczy zapytań odnoszących się do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy PGK.ZUK.361.1.13

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odbiór odpadów wielkogabarytowych z miejscowości gminy Kołbaskowo, powiat Police, woj. zachodniopomorskie.

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Odbiór odpadów wielkogabarytowych z miejscowości gminy Kołbaskowo, powiat Police, woj. zachodniopomorskie.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: Opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników na odpady komunalne znajdujących się w dyspozycji Zamawiająceg

  Dotyczy: Opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników na odpady komunalne znajdujących się w dyspozycji Zamawiającego Numer ogłoszenia 82844 – 2013 z dnia 28.02.2013

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: ogłoszenia nr 507692-2012 z dnia 13.12.2012r. – Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach

  Dotyczy: ogłoszenia nr 507692-2012 z dnia 13.12.2012r. – Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie według zestawienia tabelarycznego.
  Do wszystkich wykonawców:
  Dotyczy wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia. Nr sprawy: PGK.DA.361.18.12 z dnia 13 grudnia 2012r.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: ogłoszenia nr 507692-2012 z dnia 13.12.2012r. – Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach

  Dotyczy: ogłoszenia nr 507692-2012 z dnia 13.12.2012r. – Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie według zestawienia tabelarycznego. Zmiany w ogłoszeniu: Tekst, który należy zmienić:
  Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4
  W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.01.2013r. godzina 09.45, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie, 72-001 Kołbaskowie, Rosówek 16.
  W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.02.2013r. godzina 09.45, miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie, 72-001 Kołbaskowie, Rosówek 16.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołba

  Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie według zestawienia tabelarycznego.

  Do wszystkich wykonawców:Dotyczy wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia. Nr sprawy: PGK.DA.361.18.12 z dnia 11 grudnia 2012r.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników na odpady komunalne znajdujących s

  Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników na odpady komunalne znajdujących się w dyspozycji Zamawiającego.

  Do wszystkich wykonawców: Dotyczy wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy: PGK.ZUK.361.1.13 z dnia 10 stycznia 2013 roku.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: ogłoszenia nr14332 z dnia 10.01.2013r.– Ogłoszenie o zamówieniu na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojem

  Dotyczy: ogłoszenia nr14332 z dnia 10.01.2013r.– Ogłoszenie o zamówieniu na opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników na odpady komunalne znajdujących się w dyspozycji


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie-o-zmianie-ogłoszenia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dotyczy: ogłoszenia nr 507692-2012 z dnia 13.12.2012r. – Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektac

  Dotyczy:  ogłoszenia nr 507692-2012 z dnia 13.12.2012r. – Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie według zestawienia tabelarycznego.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników na odpady komunalne znajdujących się w dyspozycji Zamawiającego.

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg nieograniczony na:
  Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników na odpady komunalne znajdujących się w dyspozycji Zamawiającego.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie według zestawienia tabelarycznego

  Dostawa energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie według zestawienia tabelarycznego

  WYJAŚNIENIE
  Dotyczy:
  Przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej dla punktów poboru w obiektach Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie według zestawienia tabelarycznego.

  Do wszystkich wykonawców: Dotyczy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia Nr sprawy: PGK-DA.361.18.12 z dnia 11 grudnia 2012r.

  Rozdział 8 – Termin i miejsce wykonania zamówienia
  8.1 Wymagany termin realizacji zamówienia:
  jest – 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą i ustaniu zobowiązań Zamawiającego z tytułu dotychczas obowiązujących umów.
  winno być – 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy z Wykonawcą i ustaniu zobowiązań Zamawiającego z tytułu dotychczas obowiązujących umów.

  Informacje dotyczące powyższego zawarte w załączniku nr 5 § 7 – Projekt umowy oraz w ogłoszeniu o Zamówieniu nr 507692-2012 z dnia 13 grudnia 2012r. pozostają bez zmian jako prawidłowe. Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienie podczas sporządzania ofert w tym także podczas wypełniania załączników i druków.


  Lista załączników
  1. Materiały-przetargowe.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: 491414 – 2012

  Numer ogłoszenia: 491414 – 2012

  Przedsiębiorrstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie informuje, że w następstwie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie Radiowego Systemu Zdalnego odczytu wodomierzy dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie wraz z dostawą wodomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu radiowego, udzieliło zamówienia firmie: APATOR POWOGAZ S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. K. Janickiego 23/25.


  Lista załączników
  1. Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawę i wdrożenie Radiowego Systemu Zdalnego odczytu wodomierzy dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie wraz z dostawą

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg nieograniczony na:

  Dostawę i wdrożenie Radiowego Systemu Zdalnego odczytu wodomierzy dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie wraz z dostawą wodomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu radiowego.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-12
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Dostawa i wdrożenie Radiowego Systemu Zdalnego odczytu wodomierzy dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie wraz z dostawą

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg nieograniczony na :

  Dostawę i wdrożenie Radiowego Systemu Zdalnego odczytu wodomierzy dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie wraz z dostawą wodomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu radiowego.

  WYJAŚNIENIE

  Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie Radiowego Systemu Zdalnego odczytu wodomierzy dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie wraz z dostawą wodomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu radiowego.

  WYJAŚNIENIE
  Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie Radiowego Systemu Zdalnego odczytu wodomierzy dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie wraz z dostawą wodomierzy przystosowanych do zdalnego odczytu radiowego.


  Lista załączników
  1. Materialy-przetargowe1.pdf
  2. Wyjasnienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-12
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    WYJAŚNIENIE Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr PGK. DA.361.26.12 pn. „Odbiór i transport osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanaliza

  WYJAŚNIENIE 

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr PGK. DA.361.26.12 pn. „Odbiór i transport osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie, Rosówek 16, Oczyszczalnia Ścieków Przecław, Al. Kasztanowa 33.

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-12
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr PGK. DA.361.26.12 pn. „Odbiór i transport osadów ściekowych Zakładu Wo

  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr PGK. DA.361.26.12 pn. „Odbiór i transport osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie, Rosówek 16, Oczyszczalnia Ścieków Przecław, Al. Kasztanowa 33.

  W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.09.2012r. godzina 10.00

  W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2012r. godzina 10.00.

  WYJAŚNIENIE

  Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr PGK. DA.361.26.12 pn. „Odbiór i transport osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie, Rosówek 16, Oczyszczalnia Ścieków Przecław, Al. Kasztanowa 33.

  Odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-12
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg otwarty powtórzony na : Odbiór i transport osadów ściekowych Zakładu W

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg otwarty powtórzony  na : 

  Odbiór i transport osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie – Rosówek 16, Oczyszczalnie ścieków Przecław Al.Kasztanowa 33

  WYJAŚNIENIE

  dotyczące przetargu nieograniczonego nr PGK.DA.361.23.12 „Odbiór i transport osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.

  W związku z wpłynięciem do zamawiającego zapytań dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zgodnie z art.38 ust.1 i 2 z dnia Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 zamawiający udziela odpowiedzi zawartych w poniższym załączniku.


  Lista załączników
  1. Materialy_przetargowe.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-12
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Odbiór i transport osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie – Rosówek 16, Oc

  Odbiór i transport osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie – Rosówek 16, Oczyszczalnie ścieków Przecław Al.Kasztanowa 33


  Lista załączników
  1. Materialy_przetargowe.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-12
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Rozstrzygnięcia
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra