Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan postępowań o udzelenie zamówień
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2021
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2021)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2015

    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ście

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu".


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-17
    opracował Administrator BIP dnia 2015-11-17
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza III przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza III przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. Zalacznik1 IVECO.docx
  3. Zalacznik2 IVECO.docx
  4. Zalacznik3 IVECO.docx
  5. protokół.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-11-04
    opracował Administrator BIP dnia 2015-11-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    PGK w Kołbaskowie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Wyniki badań osadów.pdf
  4. Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy.docx
  5. Zał. Nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu.odt
  6. Zał. Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx
  7. Zał. Nr 4 - Podstawowe dane wykonawcy.docx
  8. Zał. Nr 5 Projekt umowy.docx
  9. Zał. Nr 6 - grupa kapitałowa.doc
  10. Zał. Nr 7 Wykaz prac podobnych.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-30
    opracował Administrator BIP dnia 2015-10-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych pows

  Unieważnienie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni ścieków w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-22
    opracował Administrator BIP dnia 2015-10-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania i jednocześnie ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż s

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania i jednocześnie ogłasza II przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie.pdf
  2. Zalacznik1 IVECO.docx
  3. Zalacznik2 IVECO.docx
  4. Zalacznik3 IVECO.docx
  5. Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-21
    opracował Administrator BIP dnia 2015-10-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego MAGIRUS

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego MAGIRUS


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetaru MAGIRUS.pdf
  2. Zalacznik1.docx
  3. Zalacznik2.docx
  4. Zalacznik3.docx
  5. Protokół z przebiegu przetargu.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-08
    opracował Administrator BIP dnia 2015-10-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż samochodu ciężarowego IVECO


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o przetargu.pdf
  2. Zalacznik1 IVECO.docx
  3. Zalacznik2 IVECO.docx
  4. Zalacznik3 IVECO.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-08
    opracował Administrator BIP dnia 2015-10-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ście

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Wyniki badań osadów.pdf
  4. Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy.docx
  5. Zał. Nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu.odt
  6. Zał. Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx
  7. Zał. Nr 4 - Podstawowe dane wykonawcy.docx
  8. Zał. Nr 5 Projekt umowy.docx
  9. Zał. Nr 6 - grupa kapitałowa.doc
  10. Zał. Nr 7 Wykaz prac podobnych.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-05
    opracował Administrator BIP dnia 2015-10-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zawiadomienie o wyborze oferty na: „Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłan

  Zawiadomienie o wyborze oferty na: „Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  w Kołbaskowie”.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-20
    opracował Administrator BIP dnia 2015-04-20
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  w Kołbaskowie”.


  Lista załączników
  1. SIWZ.pdf
  2. Zał. Nr. 1 Formularz oferty.docx
  3. Zał. Nr. 2 Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu.docx
  4. Zał. Nr. 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx
  5. Zał. Nr. 4 Wykaz wykonanych dostaw.docx
  6. Zał. Nr. 5 Podstawowe dane wykonawcy.docx
  7. Zał. Nr. 6 Opis przedmiotu zamówienia.docx
  8. Zał. Nr. 7 Istotne postanowienia umowy.docx
  9. Zał. Nr. 8 Grupa kapitałowa.doc
  10. Zał. Nr. 9 Formularz cenowy.xlsx
  11. Ogłoszenie.pdf
  12. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.pdf
  13. Zał. Nr. 6 (po zmianie)Opis przedmiotu zamówienia.pdf
  14. Zał. Nr. 9 (po zmianie) Formularz cenowy.xlsx
  15. Unieważnienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-02-27
    opracował Administrator BIP dnia 2015-02-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra