Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan postępowań o udzelenie zamówień
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2014
 •       -- Rozstrzygnięcia
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2021
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2021)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2014

    Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy.docx
  4. Zał. Nr 2 -Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu.docx
  5. Zał. Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx
  6. Zał. Nr 4 - Podstawowe dane wykonawcy.docx
  7. Zał. Nr 5 Umowa.docx
  8. Zał. Nr 6 - grupa kapitałowa.doc
  9. Zał. Nr 7 Wykaz prac podobnych.doc
  10. Odpowiedz na zapytanie Nr 1.docx
  11. Wyniki badań osadu ściekowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-08-27
    opracował Administrator BIP dnia 2014-08-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przetarg nieograniczony na: „Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesy

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  w Kołbaskowie”.


  Lista załączników
  1. SIWZ energia 2014.pdf
  2. Zał. Nr. 1 Formularz oferty.docx
  3. Zał. Nr. 2 Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu.doc.docx
  4. Zał. Nr. 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx
  5. Zał. Nr. 4 Wykaz wykonanych dostaw.docx
  6. Zał. Nr. 5 Podstawowe dane wykonawcy.docx
  7. Zał. Nr. 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.docx
  8. Zał. Nr. 7 Istotne postanowienia umowy.docx
  9. Zał. Nr. 8 Grupa kapitałowa.doc
  10. Odpowiedź na zapytanie Nr 1 złożone w dniu 07.03.2014.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-03
    opracował Administrator BIP dnia 2014-03-03
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Rozstrzygnięcia
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra