Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan postępowań o udzelenie zamówień
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2021
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2021)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2016

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ście

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie ogłasza przetarg nieograniczony na: „Odbiór, transport i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych powstających w Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu”.


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.doc
  3. Wyniki badania osadów.pdf
  4. Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy.docx
  5. Zał. Nr 2 Oświadczenie o niepodleganiu.odt
  6. Zał. Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków.docx
  7. Zał. Nr 4 - Podstawowe dane wykonawcy.docx
  8. Zał. Nr 5 Projekt umowy.docx
  9. Zał. Nr 6 - grupa kapitałowa.doc
  10. Zał. Nr 7 Wykaz prac podobnych.doc
  11. Zmiana nr 1 do SIWZ.pdf
  12. Zał. Nr 1 (po zmianie) - Formularz ofertowy.docx
  13. Odpowiedź na zapytanie nr 1.pdf
  14. SIWZ (po zmianie).doc
  15. Zał. Nr 1 - Formularz ofertowy (po zmianach).docx
  16. Zał. Nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków (po zmianie).docx
  17. Zał. Nr 5 Projekt umowy po zmianach.docx
  18. Zmiana nr 2 do SIWZ.pdf
  19. Odpowiedź na zapytanie nr 2.pdf
  20. Załącznik nr 6 -Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (po zmianach).docx
  21. Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf
  22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
  23. Informacja z otwarcia ofert.pdf
  24. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-10-14
    opracował Administrator BIP dnia 2016-10-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług p

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  w Kołbaskowie”.


  Lista załączników
  1. SIWZ.pdf
  2. Zał. Nr. 1 Formularz oferty.docx
  3. Zał. Nr. 2 Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu.docx
  4. Załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków.docx
  5. Zał. Nr. 4 Wykaz wykonanych dostaw.docx
  6. Zał. Nr. 5 Podstawowe dane wykonawcy.docx
  7. Zał Nr 6 Opis przedmiotu zamówienia (3).docx
  8. Zał. Nr. 7 Istotne postanowienia umowy.docx
  9. Zał. Nr. 8 Grupa kapitałowa.doc
  10. Załącznik nr 9.xlsx
  11. Ogłoszenie.pdf
  12. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-03-21
    opracował Administrator BIP dnia 2016-03-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra