Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan postępowań o udzelenie zamówień
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2021
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2021)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO (2015)

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie montażu studni przeciwzalewowej LW 1000 wra

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie montażu studni przeciwzalewowej LW 1000 wraz z robotami towarzyszącymi na istniejącej kanalizacji sanitarnej Warzymice działka nr 57/2 oraz 200/5


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Zał Nr 1.jpg
  3. Oferta.docx
  4. Protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-10-14
    opracował Administrator BIP dnia 2015-10-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na: remont budynku hydroforni na terenie SUW Ustowo (szklarnie), ul. Krygiera 1 w Ustowie gmina Kołbaskowo.

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 10.113.759 ze zm., tekst jednolity), zaprasza do składania ofert na: remont budynku hydroforni na terenie SUW Ustowo (szklarnie), ul. Krygiera 1 w Ustowie gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. Informacja o wszczęciu postępowania.pdf
  2. Zaproszenie do składania ofert.pdf
  3. Formularz oferty - załącznik nr 1.docx
  4. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5.docx
  5. Przedmiar SUW Ustowo.pdf
  6. UMOWA.doc
  7. Wykaz osób - załącznik nr 3.docx
  8. Wykaz wykonanych robót - załącznik nr 2.docx
  9. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-28
    opracował Administrator BIP dnia 2015-07-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.

  Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013.907.jt ) zapraszamy do składania ofert na: Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. Informacja o wszczęciu postępowania.pdf
  3. FORMULARZ OFERTY.docx
  4. projekt_umowy.doc
  5. Odpowiedź na zapytanie.pdf
  6. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-07-16
    opracował Administrator BIP dnia 2015-07-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zaproszenie do składania ofert na: zakup i dostawę soli kamiennej spożywczej oraz soli warzonej tabletkowanej dla potrzeb stacji zmiękczania wody

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2013.907.jt ) zaprasza do składania ofert na: zakup  i dostawę soli kamiennej spożywczej oraz soli warzonej tabletkowanej dla potrzeb stacji zmiękczania wody


  Lista załączników
  1. Zapytanie ofertowe.docx
  2. FORMULARZ OFERTY.docx
  3. Informacja o wszczęciu postępowania.pdf
  4. Umowa.docx
  5. Zawiadomenie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-04-23
    opracował Administrator BIP dnia 2015-04-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na: dostawę wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem w przepompown

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na: dostawę wyposażenia wraz z montażem i uruchomieniem w przepompowni ścieków P-40 Ustowo


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. Oferta.docx
  3. Odpowiedź nr 1 na zapytanie.docx
  4. odpowiedz nr 2 - P40.docx
  5. PS40 -Ustowo - pytania.pdf
  6. zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-03-06
    opracował Administrator BIP dnia 2015-03-06
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na: Zakup wraz z dostawą materiał

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na: Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych i tonerów do kserokopiarek dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie


  Lista załączników
  1. Informacja o wszczęciu postępowania.pdf
  2. Zapytanie ofertowe.pdf
  3. Projekt umowy.docx
  4. ZESTAWIENIE Załącznik Nr 1.docx
  5. FORMULARZ OFERTY.docx
  6. Odpowiedz na zapytanie nr.1.docx
  7. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-16
    opracował Administrator BIP dnia 2015-01-16
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na: zakup wraz z dostawą 10.000 l

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na: zakup wraz z dostawą 10.000 litrów oleju opałowego do celów grzewczych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie w roku 2015 roku


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. FORMULARZ OFERTY.docx
  3. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2015-01-13
    opracował Administrator BIP dnia 2015-01-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra