Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan postępowań o udzelenie zamówień
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2021
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 •       -- Rozstrzygnięcia
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2021)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO (2014)   \  ROZSTRZYGNIĘCIA

    Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego na prace ziemne koparko-ładowarką

  W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie Zapytania ofertowego, zgodnie z zapisami art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r.nr 13 poz. 759) tj. udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14.000 Euro, oraz w oparciu o procedury obowiązujące w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie dla tego typu zamówień, Zamawiający dokonał wyboru oferty przedstawionej przez firmę: Usługi Ziemne Andrzej Szymański, na warunkach przedstawionych w Zapytaniu ofertowym z dnia 15.04.2014r.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-28
    opracował Administrator BIP dnia 2014-04-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego na zakup i dostawę soli kamiennej spożywczej

  W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie Zapytania ofertowego, zgodnie z zapisami art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r.nr 13 poz. 759) tj. udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14.000 Euro, oraz w oparciu o procedury obowiązujące w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie dla tego typu zamówień, Zamawiający dokonał wyboru oferty przedstawionej przez firmę: PPH BEST-CHEM Jerzy Jacek Apka, jako dostawcy przedmiotu zamówienia, na warunkach przedstawionych w Zapytaniu ofertowym z dnia 08.04.2014r.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-22
    opracował Administrator BIP dnia 2014-04-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o zamówienie publiczne numer: DA.310.9.2014, prowadzonego w trybie zapytania o cenę na: wykonanie montażu instalacji podłączenia zestawu hydroforowego z materiałów powierzonych na ujęciu wody SUW Ustowo
  Uzasadnienie: w terminie określonym w Zapytaniu o cenę nie wpłynęła żadna oferta.
  Podstawa prawna unieważnienia postępowania: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2013.907.jt ), art. 93, ust. 1, pkt 1.


  Lista załączników
  1. Zawiadomienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-04-04
    opracował Administrator BIP dnia 2014-04-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego na zakup materiałów do montażu zestawu hydroforowego dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębi

  W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie Zapytania ofertowego, zgodnie z zapisami art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r.nr 13 poz. 759) tj. udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14.000 Euro, oraz w oparciu o procedury obowiązujące w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie dla tego typu zamówień, Zamawiający dokonał wyboru oferty przedstawionej przez firmę: EMET IMPEX, ul. Madalińskiego 9, 70-701 Szczecin, jako dostawcy przedmiotu zamówienia, na warunkach przedstawionych w Zapytaniu ofertowym z dnia 20.03.2014r.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-03-27
    opracował Administrator BIP dnia 2014-03-27
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie dot. zapytania ofertowego na usługę polegają na weryfikacji i ocenie stanu technicznego pomp ściekowych i głębinowych będącyc

  ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

  Dot. Zapytania ofertowego na usługę polegają na weryfikacji i ocenie stanu technicznego pomp ściekowych i głębinowych będących na wyposażeniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie

  W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie Zapytania ofertowego, zgodnie z zapisami art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r.nr 13 poz. 759) tj. udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14.000 Euro, oraz w oparciu o procedury obowiązujące w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie dla tego typu zamówień, Zamawiający dokonał wyboru oferty przedstawionej przez firmę: Zakład Elektromechaniczny i Chłodniczy Henryk Wiąz, ul. Bohaterów Warszawy 83, 72-200 Nowogard, jako wykonawcy zamówienia, na warunkach przedstawionych w Zapytaniu ofertowym z dnia 14.01.2014r.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-23
    opracował Administrator BIP dnia 2014-01-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Rozstrzygnięcie zapytania na sukcesywną dostawę artykułów biurowych i tonerów do kserokopiarek.

  ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

  Dot. Zapytania ofertowego na zakup i dostawę materiałów biurowych i tonerów do kserokopiarek dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie

  W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie Zapytania ofertowego, zgodnie z zapisami art.4 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2010r.nr 13 poz. 759) tj. udzielenia zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14.000 Euro, oraz w oparciu o procedury obowiązujące w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie dla tego typu zamówień, Zamawiający dokonał wyboru oferty przedstawionej przez firmę: PHU „RAKPOL” Spółka jawna, ul. Sikorskiego 31, 70-313 Szczecin, jako dostawcy przedmiotu zamówienia, na warunkach przedstawionych w Zapytaniu ofertowym z dnia 08.01.2014r.


  Lista załączników
  1. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-01-22
    opracował Administrator BIP dnia 2014-01-22
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra