Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan postępowań o udzelenie zamówień
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2021
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 •       -- Rozstrzygnięcia
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2021)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO (2014)

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na świadczenie usług związanych z

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na świadczenie usług związanych z doradztwem w zakresie BHP


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. Formularz oferty.pdf
  3. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-23
    opracował Administrator BIP dnia 2014-12-23
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapraszenie do składania ofert na wykonanie prac związanych z: renowacją studni głębinowej na terenie ujęcia wody w Kołbaskowie w celu uzyskania zatwi

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie, 72-001 Kołbaskowo, Rosówek 16 e-mail: sekretariat@pgk-kolbaskowo.pl zaprasza do składania ofert na wykonanie prac związanych z:

  renowacją studni głębinowej na terenie ujęcia wody w Kołbaskowie w celu uzyskania zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do złożenia oferty.pdf
  2. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego wraz z aneksem do decyzji.pdf
  3. umowa_studnia.rtf
  4. Formularz oferty - studnia.docx
  5. Odpowiedź na zapytanie nr1.docx
  6. Odpowiedź na zapytanie nr2.pdf
  7. Odpowiedź na zapytanie nr3.pdf
  8. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-15
    opracował Administrator BIP dnia 2014-12-15
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na: świadczenie obsługi informatycznej

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na: świadczenie obsługi informatycznej


  Lista załączników
  1. Zaproszenie.pdf
  2. Formularz oferty.docx
  3. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-04
    opracował Administrator BIP dnia 2014-12-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapraszenie do składania ofert na: „Świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Przedsiębiorstwa

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na: „Świadczenie usług profilaktycznej opieki zdrowotnej z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie”


  Lista załączników
  1. Zaproszenie.pdf
  2. Załącznik nr 1a.docx
  3. Zał. nr 2 Umowa.docx
  4. Zał. nr1 Formularz oferty.docx
  5. Rozstrzygnięcie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-12-04
    opracował Administrator BIP dnia 2014-12-04
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę pomp: Pirania 09D wraz z adapterem do stopy Flygta

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na zakup i dostawę pomp: Pirania 09D wraz z adapterem do stopy Flygta  – 1 szt., Pirania S26/2D wraz z adapterem do stopy Flygta  – 1 szt., Pirania S21/2D wraz z adapterem do stopy Flygta  – 1 szt.


  Lista załączników
  1. 1690_001.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-10-28
    opracował Administrator BIP dnia 2014-10-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na zakup wraz z montażem, separatora piasku dla potrzeb Oczyszczalni

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na zakup wraz z montażem, separatora piasku dla potrzeb Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu


  Lista załączników
  1. Zaproszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-10-10
    opracował Administrator BIP dnia 2014-10-10
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na Remont budynku Stacji Uzdatniania Wody w Warzymicach, działka Nr 2

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na Remont budynku Stacji Uzdatniania Wody w Warzymicach, działka Nr 23/2.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. Przedmiar robót.pdf
  3. Protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-08-28
    opracował Administrator BIP dnia 2014-08-28
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapraszenie do składania ofert na: wykonanie rurociągu Ø 110 PE wody technologicznej instalacji płukania filtrów na ujęciu wody Ustowo Szklarnie, ul.

  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 Euro  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na: wykonanie rurociągu Ø 110 PE wody technologicznej instalacji płukania filtrów na ujęciu wody Ustowo Szklarnie, ul. Autostrada Poznańska 1.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2014-07-02
    opracował Administrator BIP dnia 2014-07-02
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Rozstrzygnięcia
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra