Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan postępowań o udzelenie zamówień
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2021
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2021)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \   ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO (2016)

    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na dostawę oleju opałowego do Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu w rok

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na dostawę oleju opałowego do Oczyszczalni Ścieków w Przecławiu w roku 2017.


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf
  3. Formlarz oferty.docx
  4. Protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-12-12
    opracował Administrator BIP dnia 2016-12-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zapr

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składania ofert na: remont budynku SUW  w Kamieńcu, gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. Informacja o wszczęciu postępowania.pdf
  3. Formularz oferty - załącznik nr 1.docx
  4. Wykaz wykonanych robót - załącznik nr 2.docx
  5. Wykaz osób - załącznik nr 3.docx
  6. Wzór umowy - załącznik nr 4.docx
  7. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5.docx
  8. przedmiar.pdf
  9. uniewanienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-06-21
    opracował Administrator BIP dnia 2016-06-21
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zapraszenie do składania ofert na: remont budynku rozdzielni energetycznej zlokalizowanej na terenie SUW Ustowo (szklarnie), ul. Krygiera 1 w Ustowie

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zaprasza do składania ofert na: remont budynku rozdzielni energetycznej zlokalizowanej na terenie SUW Ustowo (szklarnie), ul. Krygiera 1 w Ustowie gmina Kołbaskowo.


  Lista załączników
  1. zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. informacja o wszczęciu postępowania.pdf
  3. Ustowo-Szklarnie-trafostacja- przedmiar.pdf
  4. Formularz oferty - załącznik nr 1.docx
  5. Wykaz wykonanych robót - załącznik nr 2.docx
  6. Wykaz osób - załącznik nr 3.docx
  7. Wzór umowy - załącznik nr 4.docx
  8. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 5.docx
  9. Unieważnienie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-05-24
    opracował Administrator BIP dnia 2016-05-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup wraz z dostawą 5.000 litrów oleju opałowego do celów grzewczych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie w roku 2016 roku

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia publicznego na: zakup wraz z dostawą 5.000 litrów oleju opałowego do celów grzewczych dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie w roku 2016 roku


  Lista załączników
  1. ZAPYTANIE OFERTOWE - OLEJ OPAŁOWY.docx
  2. Formlarz oferty.docx
  3. protokół z wyboru oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2016-01-18
    opracował Administrator BIP dnia 2016-01-18
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra