Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan postępowań o udzelenie zamówień
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2021
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2021)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 30 000 EURO (2021)

    ZWiK zaprasza do składania ofert na „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie

  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  W związku z zamiarem udzielenia zamówienia, które nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019), którego wartość nie przekracza kwoty 130.000zł netto, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie zaprasza do składania ofert cenowych na:

  „Bezgotówkowy zakup paliw płynnych dla potrzeb Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie"

  Numer sprawy: DA.310.65.2021


  Lista załączników
  1. Zaproszenie do składania ofert.pdf
  2. Formularz oferty.docx
  3. projekt umowy.pdf
  4. Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-08-13
    opracował Administrator BIP dnia 2021-08-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra