Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan postępowań o udzelenie zamówień
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2021
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 •       -- Rozstrzygnięcia
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2021)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  ZAMÓWIENIA PONIŻEJ 14 000 EURO (2013)

    WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ 10.000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH W ROKU 201

  INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ 10.000 LITRÓW OLEJU OPAŁOWEGO DO CELÓW GRZEWCZYCH  W ROKU 2014 DLA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ W KOŁBASKOWIE 


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-31
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-31
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup, dostawa i rozruch zestawu hydroforowego Wilo dla ujęcia wody przy ul. Autostrada Poznańska 1 w Ustowie

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego i zaprasza do składania ofert na: zakup, dostawę i rozruch zestawu hydroforowego Wilo dla ujęcia wody przy ul. Autostrada Poznańska 1 w Ustowie

  Termin składania ofert: 18.12.2013r. do godz. 10.00


  Lista załączników
  1. Informacja-o-wszczęciu-postępowania4.pdf
  2. Zapytanie-ofertowe.pdf
  3. formularz-ofertowy.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie wraz z mocowaniem do podłoża tablic z nazwami ulic dla dróg znajdujących się na terenie Gminy Kołbaskowo, powiat policki, województwo

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego i zaprasza do składania ofert na: Wykonanie wraz z mocowaniem do podłoża tablic z nazwami ulic dla dróg znajdujących się na terenie Gminy Kołbaskowo, powiat policki, województwo zachodniopomorskie.

  Termin składania ofert: 29.03.2013r. do godz.10.00


  Lista załączników
  1. Informacja-o-wszczęciu-postępowania4.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonywanie usługi koparko-ładowarką, polegającej na wykonaniu prac ziemnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego i zaprasza do składania ofert na: Wykonywanie usługi koparko-ładowarką, polegającej na wykonaniu prac ziemnych dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie
  Termin składania ofert: 29.01.2013r. do godz.10.00


  Lista załączników
  1. informacja-o-wszczęciu-postępowania3.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sukcesywny zakup materiałów biurowych wraz z tonerami do kserokopiarek dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie w roku 2013.

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego i zaprasza do składania ofert na: Sukcesywny zakup materiałów biurowych wraz z tonerami do kserokopiarek dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie w roku 2013.

  Termin składania ofert:  25.01.2013r. do godz.9.00


  Lista załączników
  1. Informacja-o-wszczęciu-postępowania2.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Serwis i naprawę urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego i zaprasza do składania ofert na: Serwis i naprawę urządzeń wyposażenia kotłowni w obiektach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie

  Termin składania ofert: 17 stycznia 2013r do godz.11.00


  Lista załączników
  1. Informacja-o-wszczęciu-postępowania1.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wywóz nieczystości ciekłych – odcieków z terenu nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Smolęcin

  Wywóz nieczystości ciekłych – odcieków z terenu nieczynnego składowiska odpadów w miejscowości Smolęcin

  Termin składania ofert: 14 stycznia 2013r do godz.10.00


  Lista załączników
  1. informacja-o-wszczęciu-postępowania2.pdf
  2. oferta.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup wraz z dostawą 15.000 litrów oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2013 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie

  Zakup wraz z dostawą 15.000 litrów oleju opałowego do celów grzewczych w roku 2013 dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie  Termin składania ofert: 07 stycznia 2013r do godz.14.00


  Lista załączników
  1. Informacja-o-wszczęciu-postępowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-13
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-13
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Opracowanie analizy wyjściowej systemu gospodarki odpadami dla gmin Kołbaskowo, Dobra, Nowe Warpno i dostosowanie jej do przepisów wynikających

  Wójt gminy Kołbaskowo informuje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego i zaprasza do składania ofert na:

  opracowanie analizy wyjściowej systemu gospodarki  odpadami dla gmin Kołbaskowo, Dobra, Nowe Warpno i dostosowanie jej do  przepisów wynikających z aktualizacji ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach.

  Termin i miejsce składania ofert: 14 września o godz.10.45 , sekretariat Urzędu Gminy Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. Informacja_o_wszczeciu_postepowania_odpady.pdf
  2. Zapytanie_ofertowe.pdf
  3. Druk_-_wykaz_analiz_wykonanych_zapytanie_ofertowe_odpady.docx
  4. Druk_oferty_-_analiza_systemu_gospodarki_odpadami.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-12
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Likwidację studni wierconych zlokalizowanych na dz. Nr 53 w miejscowości Siadło Górne, gmina Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie.

  Likwidację studni wierconych zlokalizowanych na dz. Nr 53 w miejscowości Siadło Górne, gmina Kołbaskowo, woj. zachodniopomorskie.

  Termin składania ofert: 24.08.2012r. do godz.12.00


  Lista załączników
  1. postepowanie_likwidacja_studni.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-12
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Zakup paliw płynnych w sieci stacji paliw na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.

  Zakup paliw płynnych w sieci stacji paliw na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.


  Lista załączników
  1. Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
  2. Formularz_ofertowy.pdf
  3. Oswiadczenie_wykonawcy.pdf
  4. Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf
  5. Umowa.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-12
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie prac remontowych studni głębinowej będącej w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w

  Wykonanie prac remontowych studni głębinowej będącej w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.

  Termin składania ofert:  30 lipca 2012r do godziny 12.00

    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-12
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie prac remontowych studni głębinowej będącej w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w

  Wykonanie prac remontowych studni głębinowej będącej w eksploatacji Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.

  Termin składania ofert:  06 czerwca 2012r do godziny 12.00.


  Lista załączników
  1. Oferta.docx
  2. informacja_o_wszczeciu_postepowania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-12
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-12
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Wykonanie prac ziemnych koparko-ładowarką na wypadek awarii systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej eksploatowanego przez Zakład Wodociąg

  Wykonanie prac ziemnych koparko-ładowarką na wypadek awarii systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej eksploatowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kołbaskowie.

  Termin składania ofert:  31 maja 2012r do godziny 12.00.


  Lista załączników
  1. wszczecie_postepowania.pdf
  2. oferta_roboty_ziemne_awaria_wodociagow_2012.docx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2013-12-12
    opracował Administrator BIP dnia 2013-12-11
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii
  1. Rozstrzygnięcia
  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra