Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan postępowań o udzelenie zamówień
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2021
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2021)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • INFORMACJE   \  SPRAWOZDANIA

    Sprawozdania finansowe za rok 2023

  Sprawozdania finansowe za rok 2023


  Lista załączników
  1. bilans-jednostki-budzetowej-lub-samorzadowego-zakladu-budzeto.pdf
  2. Informacja dodatkowa.pdf
  3. Kopia Zał. 1.pdf
  4. Kopia Zał. 2.pdf
  5. Kopia Zał. 8.pdf
  6. Kopia Zał. 9.pdf
  7. Kopia Zał. 16.pdf
  8. Kopia Zał. 17.pdf
  9. rachunek-zyskow-i-strat-jednostki-budzetowej-lub-samorzadoweg.pdf
  10. zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostki-budzetowej-lub-samorza.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2024-05-09
    opracował Administrator BIP dnia 2024-05-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za rok 2022

  Sprawozdania finansowe za rok 2022


  Lista załączników
  1. Bilans.pdf
  2. 2022_Informacja dodatkowa (003).pdf
  3. Kopia Zał. 1.pdf
  4. Kopia Zał. 2.pdf
  5. Kopia Zał. 8.pdf
  6. Kopia Zał. 9.pdf
  7. Kopia Zał. 16.pdf
  8. Kopia Zał. 17.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2023-05-09
    opracował Administrator BIP dnia 2023-05-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za rok 2021

  Sprawozdania finansowe za rok 2021


  Lista załączników
  1. Sprawozdania finansowe za 2021r.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2022-05-05
    opracował Administrator BIP dnia 2022-05-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020

  Bilans sporządzony na dzień 31.12.2020


  Lista załączników
  1. Sprawozdania.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2021-05-06
    opracował Administrator BIP dnia 2021-05-06
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za rok 2019

  Sprawozdania finansowe za rok 2019


  Lista załączników
  1. 2019_Informacja dodatkowa (003).rtf
  2. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2020.pdf
  3. Kopia Zał. 1.xlsx
  4. Kopia Zał. 8.xlsx
  5. Kopia Zał. 9.xlsx
  6. Kopia Zał. 14.xlsx
  7. Kopia Zał. 16.xlsx
  8. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównaw
  9. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego 2020.pdf
  10. Kopia Zał. 2.xlsx
  11. Kopia Zał. 17.xlsx
    udostępnił Administrator BIP dnia 2020-05-14
    opracował Administrator BIP dnia 2020-05-14
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Sprawozdania finansowe za rok 2018

  Sprawozdania finansowe za rok 2018


  Lista załączników
  1. Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.pdf
  2. Informacja dodatkowa 2018_św.pracownicze.pdf
  3. Informacja dodatkowa_tabela śr. trwałe-2018 r.pdf
  4. Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównaw
  5. Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2019-05-09
    opracował Administrator BIP dnia 2019-05-09
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra