Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie serwis informacyjny
ZWIK
 • Dane
 • Struktura organizacyjna
 • Statut
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 • Plan postępowań o udzelenie zamówień
 • Przetargi 2021 - platformazakupowa.pl
 • Przetargi 2013
 • Przetargi 2014
 • Przetargi 2015
 • Przetargi 2016
 • Przetargi 2017
 • Przetargi 2018
 • Przetargi 2019
 • Przetargi 2020
 • Przetargi 2021
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2013)
 • Zamówienia poniżej 14 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2014)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2015)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2016)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2017)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2018)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2019)
 • Zamówienia poniżej 30 000 Euro (2021)
 • INFORMACJE
 • Sprawozdania
 • ZATRUDNIENIE
 • Oferty pracy
 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
 • Deklaracja
 • Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE   \  PRZETARGI 2018

    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:„ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH POWSTAJĄCYCH W OCZ

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.:„ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH POWSTAJĄCYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZECŁAWIU”


  Lista załączników
  1. Ogłoszenie.pdf
  2. SIWZ.pdf
  3. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  4. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  5. Załącznik nr 3 - oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  6. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (3).docx
  7. Załącznik nr 5 - projekt umowy.docx
  8. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  9. Załącznik nr 7 - grupa kapitałowa.doc
  10. Załącznik nr 8 - wykaz prac podobnych.doc
  11. Zmiana nr 1 do treści SIWZ.pdf
  12. Informacje z otwarcia ofert.pdf
  13. Informacje o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-10-30
    opracował Administrator BIP dnia 2018-10-30
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Ogłoszenie - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energi

  Ogłoszenie - Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej do obiektów i urządzeń Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kołbaskowie, gmina Kołbaskowo


  Lista załączników
  1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf
  2. SIWZ.docx
  3. Wykaz prac.doc
  4. Załącznik nr 1 - formularz oferty.doc
  5. Załącznik nr 1a - formularz cenowy.xlsx
  6. Załącznik nr 2 - oświadczenie-wykluczenie- wykonawcy.docx
  7. Załącznik nr 3-oświadczenie-warunki-podmioty.docx
  8. Załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia (3).docx
  9. Załącznik nr 5 - istotne dla stron postanowienia umowy.docx
  10. Załącznik nr 6 - przykładowy wzór zobowiązanie do oddania zasobów.doc
  11. Załącznik nr 7 - przykładowy wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej.doc
  12. informacja z otwarciea ofert.pdf
  13. Informacja o wyborze oferty.pdf
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-03-05
    opracował Administrator BIP dnia 2018-03-05
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Plan zamówień publicznych na 2018 r

  Plan zamówień publicznych na 2018 r


  Lista załączników
  1. Plan zamówień publicznych na 2018r.doc
    udostępnił Administrator BIP dnia 2018-01-08
    opracował Administrator BIP dnia 2018-01-08
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Biuletyn Informacji Publicznej v1.2 góra